Geconsolideerde kerncijfers

Het boekjaar 2020 heeft betrekking op de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Vastgoedportefeuille31/12/2020

31/12/2019

Reële Waarde van de vastgoedbeleggingen inclusief

activa bestemd voor verkoop

(KEUR)

208.430

251.654

Totale bruto oppervlakte

(m2)

74.208

84.054

Contractuele Huren op jaarbasis

(KEUR)

12.863

14.253

Geschatte Huurwaarde van leegstaande ruimtes

(KEUR)

318

840

Brutohuurrendement

6,17%

5,66%

Bezettingsgraad

97,59%

97,32%

Balans31/12/2020

31/12/2019

Eigen vermogen (excl. minderheidsbelangen)

(KEUR)

117.506

128.032

Schuldgraad (GVV-Wet)


49,26%

48,73%

Resultatenrekening31/12/2020

31/12/2019

Netto huurresultaat

(KEUR)

11.135

15.100

Operationeel resultaat voor resultaat op de portefeuille

(KEUR)

8.914

11.853

Operationele marge


80,1%

78,5%

Portefeuilleresultaat

(KEUR)

-12.731

-28.906

Financieel resultaat

(KEUR)

-2.024

-3.645

Belastingen

(KEUR)

527

207

Netto resultaat (aandeel groep)

(KEUR)

-5.315

-20.478

Correctie portefeuilleresultaat

(KEUR)

12.731

28.906

Correctie Variaties in de Reële Waarde van financiële

activa en passiva (niet-effectieve deel van de rente-indekkingen)

(KEUR)

-24

892

ERPA resultaat

(KEUR)

6.517

9.043

Kerncijfers per aandeel31/12/2020

31/12/2019

Aantal aandelen in omloop per einde periode


7.153.322

7.153.322

Gewogen gemiddeld aantal aandelen


7.153.322

6.906.775

Netto resultaat per aandeel

(EUR)

-0,74

-2,91

ERPA resultaat per aandeel

(EUR)

0,91

1,29

Slotkoers van het aandeel op einde periode

(EUR)

11,35

16,25

IFRS NAV per aandeel

(EUR)

16,43

17,90

Premie/discount ten opzichte van IFRS NAV (einde periode)


-30,5%

-9,2%

EPRA NAV per aandeel

(EUR)

16,71

18,19

Premie/discount ten opzichte van EPRA NAV (einde periode)


-32,1%

-10,7%

Op de hoogte blijven van de laatste publicaties?