Geconsolideerde kerncijfers

Het eerste halfjaar van 2019 heeft betrekking op de periode die loopt van 1 januari 2020 tot 30 juni 2020.

Vastgoedportefeuille30/06/2020

31/12/2019

Reële Waarde van de vastgoedbeleggingen inclusief

activa bestemd voor verkoop

(KEUR)

223.885

251.654

Totale bruto oppervlakte

(m2)

81.786

84.054

Contractuele Huren op jaarbasis

(KEUR)

13.151

14.253

Geschatte Huurwaarde van leegstaande ruimtes

(KEUR)

642

840

Brutohuurrendement

5,87%

5,66%

Bezettingsgraad

98,02%

97,32%

Balans30/06/2020

31/12/2019

Eigen vermogen (excl. minderheidsbelangen)

(KEUR)

119.085

128.032

Schuldgraad (GVV-Wet)


47,62%

48,73%

Resultatenrekening30/06/2020

31/12/2019

Netto huurresultaat

(KEUR)

5.685

7.771

Operationeel resultaat voor resultaat op de portefeuille

(KEUR)

4.632

6.032

Operationele marge


80,41%

77,63%

Portefeuilleresultaat

(KEUR)

-6.744

-23.815

Financieel resultaat

(KEUR)

-1.036

-2.745

Belastingen

(KEUR)

0

-27

Netto resultaat (aandeel groep)

(KEUR)

-3.142

-20549

Correctie portefeuilleresultaat

(KEUR)

6.744

23.815

Correctie Variaties in de Reële Waarde van financiële

activa en passiva (niet-effectieve deel van de rente-indekkingen)

(KEUR)

-192

1349

ERPA resultaat

(KEUR)

3.409

4.614

Kerncijfers per aandeel30/06/2020

31/12/2019

Aantal aandelen in omloop per einde periode


7.153.322

7.153.322

Gewogen gemiddeld aantal aandelen


7.153.322

6.906.775

Netto resultaat per aandeel

(EUR)

-0,44

-2,98

ERPA resultaat per aandeel

(EUR)

0,48

0,67

Slotkoers van het aandeel op einde periode

(EUR)

11,30

14,85

IFRS NAV per aandeel

(EUR)

16,65

17,89

Premie/discount ten opzichte van IFRS NAV (einde periode)


-32,10%

-17,01%

EPRA NAV per aandeel

(EUR)

16,93

18,29

Premie/discount ten opzichte van EPRA NAV (einde periode)


-33,30%

-18,80%

Op de hoogte blijven van de laatste publicaties?