Geconsolideerde kerncijfers

Het boekjaar 2023 heeft betrekking op de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Vastgoedportefeuille31/12/2023

31/12/2022

Reële Waarde van de vastgoedbeleggingen inclusief

activa bestemd voor verkoop

(KEUR)

224.406

233.254

Totale bruto oppervlakte

(m2)

77.436

80.338

Contractuele Huren op jaarbasis

(KEUR)

14.092

14.777

Geschatte Huurwaarde van leegstaande ruimtes

(KEUR)

104

643

Brutohuurrendement

6,43%

6,34%

Bezettingsgraad

99,24%

99,35%

Balans31/12/2023

31/12/2022

Eigen vermogen (excl. minderheidsbelangen)

(KEUR)

118.899

125.380

Schuldgraad (GVV-Wet)


52,19%

53,64%

Resultatenrekening31/12/2023

31/12/2022

Netto huurresultaat

(KEUR)

14.164

12.530

Operationeel resultaat voor resultaat op de portefeuille

(KEUR)

11.529

9.731

Operationele marge


81,4%

77,7%

Portefeuilleresultaat

(KEUR)

-4.656

-972

Financieel resultaat

(KEUR)

-7.833

3.876

Belastingen

(KEUR)

-1.495

-38

Netto resultaat (aandeel groep)

(KEUR)

-2.455

12.598

Correctie portefeuilleresultaat

(KEUR)

4.656

972

Correctie Variaties in de Reële Waarde van financiële

activa en passiva (niet-effectieve deel van de rente-indekkingen)

(KEUR)

4.066

-6.023

Correctie voor uitgestelde belastingen m.b.t. EPRA correcties

(KEUR)

1.409

-99

ERPA resultaat

(KEUR)

7.676

7.447

Kerncijfers per aandeel31/12/2023

31/12/2022

Aantal aandelen in omloop per einde periode


7.798.886

7.582.737

Gewogen gemiddeld aantal aandelen


7.704.136

7.479.258

Netto resultaat per aandeel

(EUR)

-0,32

1,68

ERPA resultaat per aandeel

(EUR)

1,00

1,00

Slotkoers van het aandeel op einde periode

(EUR)

10,10

9,14

IFRS NAV per aandeel

(EUR)

15,25

16,53

Premie/discount ten opzichte van IFRS NAV (einde periode)


-33,8%

-44,7%

EPRA NAV per aandeel

(EUR)

15,09

15,65

Premie/discount ten opzichte van EPRA NAV (einde periode)


-33,1%

-41,6%

Op de hoogte blijven van de laatste publicaties?