Geconsolideerde kerncijfers

Het boekjaar 2021 heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Vastgoedportefeuille31/12/2021

31/12/2020

Reële Waarde van de vastgoedbeleggingen inclusief

activa bestemd voor verkoop

(KEUR)

209.120

208.430

Totale bruto oppervlakte

(m2)

69.883

68.930

Contractuele Huren op jaarbasis

(KEUR)

11.248

12.863

Geschatte Huurwaarde van leegstaande ruimtes

(KEUR)

774

318

Brutohuurrendement

5,95%

6,17%

Bezettingsgraad

98,20%

97,59%

Balans31/12/2021

31/12/2020

Eigen vermogen (excl. minderheidsbelangen)

(KEUR)

116.326

117.506

Schuldgraad (GVV-Wet)


50,29%

48,79%

Resultatenrekening31/12/2021

31/12/2020

Netto huurresultaat

(KEUR)

11.534

11.135

Operationeel resultaat voor resultaat op de portefeuille

(KEUR)

9.139

8.914

Operationele marge


79.2%

80,1%

Portefeuilleresultaat

(KEUR)

-6.207

-12.731

Financieel resultaat

(KEUR)

-1.233

-2.024

Belastingen

(KEUR)

628

527

Netto resultaat (aandeel groep)

(KEUR)

2.327

-5.315

Correctie portefeuilleresultaat

(KEUR)

6.207

12.731

Correctie Variaties in de Reële Waarde van financiële

activa en passiva (niet-effectieve deel van de rente-indekkingen)

(KEUR)

-862

-24

ERPA resultaat

(KEUR)

6.991

6.518

Kerncijfers per aandeel31/12/2021

31/12/2020

Aantal aandelen in omloop per einde periode


7.346.676

7.153.322

Gewogen gemiddeld aantal aandelen


7.260.859

7.153.322

Netto resultaat per aandeel

(EUR)

0,32

-0,74

ERPA resultaat per aandeel

(EUR)

0,96

0,91

Slotkoers van het aandeel op einde periode

(EUR)

11,00

11,35

IFRS NAV per aandeel

(EUR)

15,83

16,43

Premie/discount ten opzichte van IFRS NAV (einde periode)


-30,5%

-30,5%

EPRA NAV per aandeel

(EUR)

15,83

16,71

Premie/discount ten opzichte van EPRA NAV (einde periode)


-30,5%

-32,1%

Op de hoogte blijven van de laatste publicaties?