Aandelen

AXA SA
633 680
0%
Familie Vanmoerkerke

2 122 336

0%
Free Float

4 590 660

0%
Totaal

7 346 676

0%

Kapitaal

Het totale kapitaal van Qrf bedraagt 7.346.676 EUR en wordt vertegenwoordigd door 7.346.676 volledig volgestorte gewone aandelen. Er zijn geen bevoorrechte aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de Algemene Vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen ingeval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels). Er zijn geen uitstaande opties of warrants uitgegeven die recht geven op aandelen.


Naast de wettelijk drempels, vastgesteld op 5% en veelvouden van 5%, voorzien de statuten van Qrf geen bijkomende statutaire kennisgevingsdrempels.

Transparantiemeldingen

Hieronder kan u de bekendmakingen overeenkomstig artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 (transparantiewetgeving) terugvinden.

Op de hoogte blijven van de laatste publicaties?