Aandelen

Etienne Kaesteker (via Shopinvest NV & privé)
488 235
0%

Quintet Private Bank

550 579

0%
AXA SA
633 680
0%
Familie Vanmoerkerke
2 371 733
0%
Free Float
3 754 659
0%
Totaal
7 798 886

Kapitaal

Het totale kapitaal van Qrf bedraagt 7.798.886 EUR en wordt vertegenwoordigd door 7.798.886 volledig volgestorte gewone aandelen. Er zijn geen bevoorrechte aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de Algemene Vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen ingeval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels). Er zijn geen uitstaande opties of warrants uitgegeven die recht geven op aandelen.

Naast de wettelijk drempels, vastgesteld op 5% en veelvouden van 5%, voorzien de statuten van Qrf geen bijkomende statutaire kennisgevingsdrempels.

Transparantiemeldingen

Hieronder kan u de bekendmakingen overeenkomstig artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 (transparantiewetgeving) terugvinden.

Op de hoogte blijven van de laatste publicaties?