Overzicht

2024

De enige bestuurder heeft het genoegen u uit te nodigen op de algemene vergadering van aandeelhouders (de Algemene Vergadering) van Qrf NV (de Vennootschap), die zal plaatsvinden op 21 mei 2024 om 14 uur te “Pillows Grand Boutique Hotel Reylof”, Hoogstraat 36, 9000 Gent.

2023

De enige bestuurder heeft het genoegen u uit te nodigen op de algemene vergadering van aandeelhouders van Qrf NV, die zal plaatsvinden op 16 mei 2023 om 14 uur te “Pillows Grand Boutique Hotel Reylof”, Hoogstraat 36, 9000 Gent. 

2022

De enige bestuurder heeft het genoegen u uit te nodigen op de algemene vergadering van aandeelhouders van Qrf NV, die zal plaatsvinden op 17 mei 2022 om 14 uur te “Pillows Grand Boutique Hotel Reylof”, Hoogstraat 36, 9000 Gent. .

2021

Daar de buitengewone algemene vergadering van 23 april 2021 niet het wettelijk vereiste aanwezigheidsquorum heeft bereikt, heeft de statutaire zaakvoerder het genoegen u uit te nodigen op een nieuwe buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Qrf Comm. VA, die zal plaatsvinden op 18 mei 2021 om 13 uur te “Central Plaza”, Loksumstraat 25, 1000 Brussel, om te beraadslagen over de hierna vermelde agenda.

De statutaire zaakvoerder heeft het genoegen u uit te nodigen op de  Algemene Vergadering van aandeelhouders van Qrf Comm. VA, die zal plaatsvinden op 18 mei 2021 om 14 uur te “Central Plaza”, Loksumstraat 25, 1000 Brussel om te beraadslagen over de hierna vermelde agenda.

De statutaire zaakvoerder heeft het genoegen u uit te nodigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van Qrf Comm. VA, die zal plaatsvinden op 23 april 2021 om 13 uur te “Central Plaza”, Loksumstraat 25, 1000 Brussel (indien het vereiste quorum niet zou bereikt zijn op deze vergadering, zal een tweede buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden op 18 mei 2021 om 13 uur te “Central Plaza”, Loksumstraat 25, 1000 Brussel) om te beraadslagen over de hierna vermelde agenda.

2020

De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen u uit te nodigen voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Qrf Comm.VA, die zal plaatsvinden op dinsdag 19 mei 2020 om 14 uur in de kantoren van Qrf (Gaston Crommenlaan 8, 9050 Gent). Gezien de uitzonderlijke situatie heeft de statutaire zaakvoerder beslist om conform artikel 6, §2 van het Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders niet toe te staan gelet op het feit dat zij niet kan garanderen dat de op dit ogenblik geldende maatregelen ter bestrijding van de COVID-19 pandemie kunnen worden nageleefd. De algemene vergadering zal bijgevolg gehouden worden achter gesloten deuren.  Aandeelhouders kunnen evenwel stemmen over de punten op de agenda door voor de algemene vergadering ofwel (i) schriftelijk op afstand te stemmen, ofwel (ii) een volmacht te verlenen, beiden conform de voorwaarden opgenomen in de oproeping.

2019

De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van Qrf Comm. VA, die zal plaatsvinden op donderdag 7 november 2019 om 11 uur te Notariskantoor Vroninks & Ricker, Kapitein Crespelstraat 16, 1050 Brussel.

De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen u uit te nodigen voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Qrf Comm.VA, die zal plaatsvinden op dinsdag 21 mei 2019 om 14 uur in de kantoren van Qrf City Retail, Museumstraat 11/211, 2000 Antwerpen. 

Aangezien op de eerste Buitengewone Algemene Vergadering van 18 december 2018 het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, heeft de Statutaire Zaakvoerder het genoegen u uit te nodigen voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qrf Comm. VA, die zal plaatsvinden op woensdag 9 januari 2019 om 10 uur te Notariskantoor Vroninks & Ricker, Kapitein Crespelstraat 16, 1050 Brussel.

2018

De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen u uit te nodigen voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Qrf Comm. VA, die zal plaatsvinden op dinsdag 18 december 2018 om 15 uur te Notariskantoor Vroninks & Ricker, Kapitein Crespelstraat 16, 1050 Brussel.

De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen u uit te nodigen voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Qrf Comm.VA, die zal plaatsvinden op dinsdag 15 mei 2018 om 14 uur in de kantoren van Qrf City Retail, Museumstraat 11/211, 2000 Antwerpen. 

2017

Aangezien op de eerste buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2017 het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, heeft de Statutaire Zaakvoerder het genoegen u opnieuw uit te nodigen voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Qrf Comm. VA, die zal plaatsvinden op dinsdag 6 juni 2017 om 11 uur te Notariskantoor Vroninks & Ricker, Kapitein Crespelstraat 16, 1050 Brussel.

De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen u uit te nodigen voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Qrf Comm.VA, die zal plaatsvinden op dinsdag 16 mei 2017 om 14 uur in Stadsbrouwerij De Koninck, Mechelsesteenweg 291 – 2018 Antwerpen. 

Titel
16 mei 2017 23 oktober 2020
16 mei 2017 23 oktober 2020
16 mei 2017 23 oktober 2020
16 mei 2017 23 oktober 2020
16 mei 2017 23 oktober 2020
16 mei 2017 23 oktober 2020
16 mei 2017 23 oktober 2020
16 mei 2017 23 oktober 2020
16 mei 2017 23 oktober 2020
16 mei 2017 23 oktober 2020
16 mei 2017 23 oktober 2020
16 mei 2017 23 oktober 2020
16 mei 2017 23 oktober 2020
16 mei 2017 23 oktober 2020

  De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen u uit te nodigen voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Qrf Comm. VA, die zal plaatsvinden op dinsdag 16 mei 2017 om 10 uur te Notariskantoor Vroninks & Ricker, Kapitein Crespelstraat 16, 1050 Brussel.

  2016

  De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen u uit te nodigen voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Qrf Comm.VA (de “Vennootschap), die zal plaatsvinden op dinsdag 17 mei 2016 om 14uur in Martin’s Partershof, Karmelietenstraat 4 – 2800 Mechelen.

  2015

  Wij hebben het genoegen u op te roepen voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van onze vennootschap, die zal plaatsvinden op dinsdag 19 mei 2015 om 14uur in Congrescentrum Lamot, gelegen te Van Beethovenstraat 8-10, 2800 Mechelen.

  2014

  Op de Buitengewone Algemene Vergadering van Qrf die op 7 november 2014 heeft plaatsgevonden, werd de doelwijziging met het oog op de verandering van statuut van vastgoedbevak naar openbare GVV met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

  Aangezien geen enkel recht van uittreding werd uitgeoefend, en alle opschortende voorwaarden zijn vervuld waaraan de statutenwijziging werd onderworpen, geniet Qrf vanaf heden van het statuut van openbare GVV.

  Qrf is van mening dat dit statuut beter is afgestemd op de economische realiteit en dat het juridische kader beter aansluit bij haar operationele activiteiten.

  We hebben gekozen voor dit nieuwe statuut in het belang van onze stakeholders. Dit juridisch kader biedt de kans om ons consequent te positioneren in de markt en nog beter in te spelen op de noden van onze huurders én met behoud van de financiële voordelen waar onze aandeelhouders belang aan hechten. Een win-win situatie voor de belanghebbenden in Qrf en vooral een duurzame verbetering” – Anneleen Desmyter, CEO

  Alle aandeelhouders worden van harte bedankt voor hun steun en bijdrage.

  Wij hebben de eer u op te roepen voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van onze vennootschap, die zal plaatsvinden in het Lindner Hotel, Lange Kievitstraat 125, 2018 Antwerpen op dinsdag 20 mei 2014 om 14uur om te beraadslagen over de agenda die u hieronder kan vinden.

  Titel
  20 mei 2014 23 oktober 2020
  20 mei 2014 23 oktober 2020
  20 mei 2014 23 oktober 2020
  20 mei 2014 23 oktober 2020
  20 mei 2014 23 oktober 2020

   De statutaire zaakvoerder heeft het genoegen u uit te nodigen op de  Algemene Vergadering van aandeelhouders van Qrf Comm. VA, die zal plaatsvinden op 18 mei 2021 om 14 uur te “Central Plaza”, Loksumstraat 25, 1000 Brussel om te beraadslagen over de hierna vermelde agenda.

   The statutory manager is pleased to invite you to attend the Ordinary General Meeting of shareholders of Qrf SCA, which will take place on May 18, 2021 at 2:00 pm at “Central Plaza”, Rue Loksum 25, 1000 Brussels to discuss the agenda mentioned below.

   Op de hoogte blijven van de laatste publicaties?