Qrf werd eind 2013 naar de beurs gebracht met een bestaande winkel-vastgoedportefeuille van 114 MEUR. Qrf nam van bij de IPO de vorm aan van een Commanditaire vennootschap op aandelen, waarvan de Statutaire Zaakvoerder een 100% dochteronderneming was van de Quares-groep.

Tussen 2013 en 2018 werden door middel van verschillende acquisities (ofwel via inbreng in natura ofwel via schuldfinanciering), gecombineerd met een beperkte des-investeringsbeleid, een sterke stijging in grootte van. de portefeuille gerealiseerd. Hierdoor kwam de portefeuille op zijn hoogtepunt uit op net geen 300 MEUR (begin 2019).

De laatste inbreng in natura ging gepaard met een verandering in aandeelhouderschap van de Statutaire Zaakvoerder en de volledige uitstap van de Quares-groep in de dagelijkse leiding en beslissingsorganen van de Statutaire Zaakvoerder.

Het nieuwe management heeft vanaf 2019 een andere weg ingeslagen, dit zowel naar investeringsstrategie, kostenbeheersing en algehele visie op de toekomst.

In het voorjaar van 2021 werd samen met de introductie van het keuzedividend de vennootschap omgevormd tot NV met Enige Bestuurder.

Een monument dat al duizend jaar meegaat, zet je natuurlijk niet meteen opzij

Op de hoogte blijven van de laatste publicaties?