Qrf zelf heeft de vorm van een naamloze vennootschap op aandelen aangenomen en heeft slechts één bestuurder. De Enige Bestuurder Qrf Management heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Als beherend vennoot is zij hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van Qrf.


Qrf en de Enige Bestuurder leven – behoudens de in de verklaring vermelde afwijkingen – de aanbevelingen van de Belgische Corporate Governance Code en de wettelijke bepalingen inzake corporate governance na door deze mutatis mutandis toe te passen op de organisatie van het bestuur binnen de Enige Bestuurder.


Als bestuursorgaan van de Enige Bestuurder van de naamloze vennootschap op aandelen is het immers de Raad van Bestuur van de Enige Bestuurder die collegiaal beslist over de waarden en de strategie van Qrf, over haar bereidheid om risico’s te nemen en over de voornaamste beleidslijnen.


Met betrekking tot de verantwoordelijkheden inzake toezicht is het tevens de Raad van Bestuur van de Enige Bestuurder die de prestaties van het uitvoerend management alsook de doeltreffendheid van de comités van de Raad van Bestuur beoordeelt, die de nodige maatregelen neemt om de integriteit en het tijdig openbaar maken van de jaarrekeningen van Qrf te waarborgen, die een kader dient goed te keuren van interne controle en risicobeheer opgesteld door het uitvoerend management, die toezicht dient te houden op de prestaties van de commissaris van Qrf en de interne auditfunctie, rekening houdend met de beoordeling van het Auditcomité, en die de belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheerssystemen van Qrf beschrijft en openbaar maakt in de verklaring inzake deugdelijk bestuur.


De structuur van de naamloze vennootschap op aandelen is aldus bij Qrf als transparant te beschouwen vanuit corporate governance perspectief.

Perimetervennootschap

Aandeelhouderschap

Bestuurders

Commissaris

Qrf Nederland BV

Maatschappelijke zetel:

Emmalaan 25

1075AT Amsterdam, Nederland

100% van de aandelen worden direct of

indirect aangehouden door Qrf

William Vanmoerkerke/

RIGS NV (GVBF)

Maatschappelijke zetel:

Gaston Crommenlaan 8

9000 Gent, België

100% van de aandelen worden direct of

indirect aangehouden door Qrf

Qrf Management NV


Arthur Lesaffre

KPMG

Pelican BV en Ardeno BV

Maatschappelijke zetel:

Pauline Van Pottelsberghelaan 10

9051 Gent, België

30% Qrf


70% BaltisseQrf Management NV


Assets Invest BV


Baltissimo NV

Finvision

Arioso Investments Belgium NV

Maatschappelijke zetel:

Gaston Crommenlaan 8

9000 Gent, België

100% van de aandelen worden direct of

indirect aangehouden door Qrf

Qrf Management NV


Arthur Lesaffre

KPMG

RAB Invest NV

Maatschappelijke zetel:

Gaston Crommenlaan 8

9000 Gent, Belgie

100% van de aandelen worden direct of

indirect aangehouden door Qrf

Qrf Management NV


Arthur Lesaffre

KPMG

Op de hoogte blijven van de laatste publicaties?