Het uitkeringsbeleid wordt door de Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder van Qrf bepaald en na het einde van elk boekjaar voorgesteld aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders.

Dividend


2022

2021

2020

2019

2018

EPRA resultaat per aandeel

1,00 EUR

0,96 EUR

0,91 EUR

1,29 EUR

1,52 EUR

Pay-out ratio

81,45%

84,07%

87,81%

62,0%

52,7%

Bruto dividend per aandeel

0,80 EUR

0,80 EUR

0,80 EUR

0,80 EUR

0,80 EUR

Slotkoers van het aandeel op einde boekjaar

9,14 EUR

11,00 EUR

11,35 EUR

16,25 EUR

13,80 EUR

Bruto dividendrendement (op slotkoers einde boekjaar)

8,75%

7,27%

7,04%

4,9%

5,8%

Roerende voorheffing

Op dividenden die door een GVV worden uitbetaald, wordt een roerende voorheffing van 30% toegepast.

Verplichting tot dividenduitkering

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 12 mei 2014 en het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 dient Qrf in haar hoedanigheid van openbare Gereglementeerde VastgoedVennootschap (GVV) jaarlijks een minimum bedrag uit te keren als vergoeding van het kapitaal dat overeenstemt met het positieve verschil tussen:
  1. ten minste 80% van het gecorrigeerd nettoresultaat en van de netto-meerwaarden op de realisatie van de onroerende goederen die niet zijn vrijgesteld van uitkering;
  2. de netto-daling van de schuldenlast van Qrf in de loop van het boekjaar.
Deze verplichting tot uitkering is aan twee grenzen onderworpen. Enerzijds mag ze niet in strijd zijn met artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen en anderzijds is zulke uitkering slechts mogelijk op voorwaarde dat de Schuldgraad (enkelvoudig en geconsolideerd) na uitkering niet uitstijgt boven 65% van de totale activa.

Keuzedividend

De enige bestuurder van Qrf heeft de mogelijkheid te beslissen dat het dividend over een boekjaar wordt uitgekeerd als een keuzedividend. Een keuzedividend is een vorm van uitkering van het dividend, waarbij de aandeelhouders de mogelijkheid krijgen om hun schuldvordering, die ontstaat uit de winstuitkering, in te brengen in het kapitaal van de vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen (naast de keuzemogelijkheid om het dividend in cash te ontvangen).

Belfius Bank is aangesteld als betaalagent voor de aandelen van Qrf.

Op de hoogte blijven van de laatste publicaties?