Overzicht

2023

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 16 mei 2023 de uitkering van het bruto dividend van 0,80 EUR voor het boekjaar 2022, en de mogelijkheid tot keuzedividend goedgekeurd. De techniek van het keuzedividend laat de aandeelhouders die dit wensen toe om het netto dividend waarop zij recht hebben geheel of gedeeltelijk te herinvesteren in de Vennootschap in ruil voor nieuwe aandelen. Op deze manier kan de vennootschap haar zelffinanciering verhogen, de wettelijke uitkeringsplicht naleven en wordt de mogelijkheid gegeven aan de vennootschap om bijkomend te investeren in binnenstedelijk commercieel vastgoed.

Titel
Geen pakketten gevonden

   

  2022

  De algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 17 mei 2022 de uitkering van het bruto dividend van 0,80 EUR voor het boekjaar 2021, en de mogelijkheid tot keuzedividend goedgekeurd. De techniek van het keuzedividend laat de aandeelhouders die dit wensen toe om het netto dividend waarop zij recht hebben geheel of gedeeltelijk te herinvesteren in de Vennootschap in ruil voor nieuwe aandelen. Op deze manier kan de vennootschap haar zelffinanciering verhogen, de wettelijke uitkeringsplicht naleven en wordt de mogelijkheid gegeven aan de vennootschap om bijkomend te investeren in binnenstedelijk commercieel vastgoed.

  Titel
  Geen pakketten gevonden

    

   2021

   De algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 18 mei 2021 de uitkering van het bruto dividend van 0,80 EUR voor het boekjaar 2020, en de mogelijkheid tot keuzedividend goedgekeurd. De techniek van het keuzedividend laat de aandeelhouders die dit wensen toe om het netto dividend waarop zij recht hebben geheel of gedeeltelijk te herinvesteren in de Vennootschap in ruil voor nieuwe aandelen. Op deze manier kan de Vennootschap haar zelffinanciering verhogen en tegelijk haar wettelijke uitkeringsplicht naleven. Verder heeft de Vennootschap eind 2019 een nieuwe strategie naar voor geschoven waarbij zij actief wil zijn in binnenstedelijk commercieel vastgoed. De focus zal dus niet langer enkel op winkelvastgoed liggen, maar op een goed gebalan-ceerde portefeuille van vastgoed ten dienste van de consument. Om dit te kunnen realiseren, moet de Vennootschap bijkomend investeren en daar is bijkomende slagkracht voor nodig. Het keuzedividend maakt onderdeel uit van het stappenplan dat de Vennootschap hiervoor heeft opgesteld.

   Titel
   Geen pakketten gevonden

     

    2020

    2019

    De Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder van Qrf City Retail heeft op 30 januari 2019 binnen het kader van het toegestaan kapitaal haar goedkeuring gegeven aan de inbreng in natura van negen handelspanden in Antwerpen (Meirbrug-Schoenmarkt) en Oostende (Kapellestraat 65, Adolf Buylstraat 33, Adolf Buylstraat 35, Adolf Buylstraat 42 en Adolf Buylstraat 44). Deze inbreng leidde tot een versterking van het eigen vermogen met 23,8 MEUR en de uitgifte van 1.487.500 nieuwe aandelen.

    Titel
    Geen pakketten gevonden

     2017

     De Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder van Qrf City Retail heeft op 27 oktober 2017 binnen het kader van het toegestaan kapitaal haar goedkeuring gegeven aan de inbreng in natura van zes handelspanden in Antwerpen (Wiegstraat 4, Wiegstraat 6 en Schrijnwerkersstaat 15) en Oostende (Kapellestraat 105, Adolf Buylstraat 1A en Adolf Buylstraat 36). Deze inbreng leidde tot een versterking van het eigen vermogen met 12,50 MEUR en de uitgifte van 536.020 nieuwe aandelen.

     Titel
     Geen pakketten gevonden

      2016

      De Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder van Qrf City Retail heeft op 21 december 2016 binnen het kader van het toegestaan kapitaal haar goedkeuring gegeven aan de inbreng in natura van twee handelspanden in Antwerpen, Schuttershofstraat 58 en Wapper 14-16. Deze inbreng leidde tot een versterking van het eigen vermogen van 7,68 MEUR en de uitgifte van 321.285 nieuwe aandelen.

      Titel
      Geen pakketten gevonden

       Na aankoop op 8 september 2015 van 100% van de aandelen van de vennootschap Imrohem NV met als voornaamste actief een handelspand gelegen te Aalst, Nieuwstraat 29-33, werd een fusievoorstel neergelegd tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van Imrohem NV en Qrf.

       De Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder van Qrf heeft op 6 februari 2017 de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting goedgekeurd, overeenkomstig artikel 676, 1° juncto artikel 719 tot en met 727 van het Wetboek van vennootschappen.

       Titel
       Geen pakketten gevonden

        Na overname en gedeeltelijke inbreng in natura op 9 december 2015 van 100% van de aandelen van de vennootschap TT Center Plus NV met als voornaamste actief een handelspand gelegen te Hasselt, Koning Albertstraat 48-50, werd een fusievoorstel neergelegd tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van TT Center Plus NV en Qrf.

        De Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder van Qrf heeft op 6 februari 2017 de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting goedgekeurd, overeenkomstig artikel 676, 1° juncto artikel 719 tot en met 727 van het Wetboek van vennootschappen.

        Titel
        Geen pakketten gevonden

         Na aankoop op 24 juni 2015 van 100% van de aandelen van de vennootschap Prado BVBA met als voornaamste actief een handelspand gelegen te Gent, Langemunt 61-63, werd een fusievoorstel neergelegd tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van Prado BVBA en Qrf.

         De Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder van Qrf heeft op 17 oktober 2016 de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting goedgekeurd, overeenkomstig artikel 676, 1° juncto artikel 719 tot en met 727 van het Wetboek van vennootschappen.

         Titel
         Geen pakketten gevonden

          De Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder van Qrf heeft op 30 juni 2016 binnen het kader van het toegestaan kapitaal haar goedkeuring gegeven aan de inbreng in natura van een gedeelte van de aandelen van de vennootschap RIGS NV, eigenaar van een handelspand gelegen te Hasselt, Demerstraat 21-25. Deze inbreng leidde tot een kapitaalverhoging van 7,94 MEUR en de uitgifte van 325.466 nieuwe aandelen.

          Het saldo van de aandelen van de vennootschap RIGS NV werden op dezelfde dag verworven door Qrf en betaald in cash. Zodoende werd op 30 juni 2016 100% van de aandelen van de vennootschap RIGS NV verworven door Qrf.

          Titel
          Geen pakketten gevonden

           2015

           Na aankoop op 13 augustus 2014 van 100% van de aandelen van de vennootschap LeDi137 NV met als voornaamste actief een handelspand gelegen te Leuven, Diestsestraat 137, werd een fusievoorstel neergelegd tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van LeDi137 NV en Qrf.

           De Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder van Qrf heeft op 18 februari 2016 de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting goedgekeurd, overeenkomstig artikel 676, 1° juncto artikel 719 tot en met 727 van het Wetboek van vennootschappen.

           Titel
           Geen pakketten gevonden

            De Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder van Qrf heeft op 9 december 2015 binnen het kader van het toegestaan kapitaal haar goedkeuring gegeven aan de inbreng in natura van een gedeelte van de aandelen van de vennootschap TT Center Plus NV, eigenaar van een handelspand gelegen te Hasselt, Koning Albertstraat 48-50. Deze inbreng leidde tot een kapitaalverhoging van 8,91 MEUR en de uitgifte van 383.363 nieuwe aandelen.

            Het saldo van de aandelen van de vennootschap TT Center Plus NV werden op dezelfde dag verworven door Qrf (en haar 100% dochtervennootschap LeDi137 NV) en betaald in cash. Zodoende werd op 9 december 2015 direct en indirect 100% van de aandelen van de vennootschap TT Center Plus NV verworven door Qrf.

            Titel
            Geen pakketten gevonden

             De Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder van Qrf heeft op 8 december 2015 binnen het kader van het toegestaan kapitaal haar goedkeuring gegeven aan de inbreng in natura van een handelscomplex gelegen te Leuven, Bondgenotenlaan 58. Deze inbreng leidde tot een kapitaalverhoging van 14,73 MEUR en de uitgifte van 633.680 nieuwe aandelen.

             Titel
             Geen pakketten gevonden

              Na aankoop op 28 februari 2014 van 100% van de aandelen van de vennootschap ToMa20 NV met als voornaamste actief een handelspand gelegen te Tongeren, Maastrichterstraat 20, werd een fusievoorstel neergelegd tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van ToMa20 NV en Qrf.

              De Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder van Qrf heeft op 27 oktober 2015 de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting goedgekeurd, overeenkomstig artikel 676, 1° juncto artikel 719 tot en met 727 van het Wetboek van vennootschappen.

              Titel
              Geen pakketten gevonden

               De Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder van Qrf heeft op 24 juni 2015 binnen het kader van het toegestaan kapitaal haar goedkeuring gegeven aan de inbreng in natura van 2 handelspanden gelegen te Namen, Rue de Fer 10, en Antwerpen, Kammenstraat 34. Deze inbreng leidde tot een kapitaalverhoging van 4,73 MEUR en de uitgifte van 193.097 nieuwe aandelen.

               Titel
               Geen pakketten gevonden

                In navolging van de aankoop door Qrf op 27 april 2014 van 100% van de aandelen van de vennootschap Century Center Parking NV met als voornaamste actief een erfpacht op de parking van Century Center, gelegen aan de Vestingstraat te Antwerpen, werd een voorstel neergelegd tot een met een fusie door overneming tussen gelijkgestelde verrichting tussen Century Center Parking NV en Qrf.

                De Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders heeft op 7 november 2014 besloten de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting goed te keuren.

                2013

                Titel
                Geen pakketten gevonden

                 De algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 18 mei 2021 de uitkering van het bruto dividend van 0,80 EUR voor het boekjaar 2020, en de mogelijkheid tot keuzedividend goedgekeurd. De techniek van het keuzedividend laat de aandeelhouders die dit wensen toe om het netto dividend waarop zij recht hebben geheel of gedeeltelijk te herinvesteren in de Vennootschap in ruil voor nieuwe aandelen. Op deze manier kan de Vennootschap haar zelffinanciering verhogen en tegelijk haar wettelijke uitkeringsplicht naleven. Verder heeft de Vennootschap eind 2019 een nieuwe strategie naar voor geschoven waarbij zij actief wil zijn in binnenstedelijk commercieel vastgoed. De focus zal dus niet langer enkel op winkelvastgoed liggen, maar op een goed gebalan-ceerde portefeuille van vastgoed ten dienste van de consument. Om dit te kunnen realiseren, moet de Vennootschap bijkomend investeren en daar is bijkomende slagkracht voor nodig. Het keuzedividend maakt onderdeel uit van het stappenplan dat de Vennootschap hiervoor heeft opgesteld.

                 Titel
                 Geen pakketten gevonden

                   

                  Op de hoogte blijven van de laatste publicaties?