Qrf – Akte BAV 7 november 2019


Qrf – Notulen BAV 7 november 2019


Qrf – Bijeenroeping BAV 7 november 2019


Qrf – Melding aanwezigheid BAV 7 november 2019


Qrf – Volmacht BAV 7 november 2019


Qrf – Bijzonder verslag van de Statutaire Zaakvoerder – Art. 657