Qrf – Akte BAV 6 juni 2017 – Machtigingen inkoop eigen aandelen – toegestaan kapitaal


Qrf – Bijzonder verslag van de Statutaire Zaakvoerder (Art. 604 W. Venn.)


Qrf – Bijeenroeping BAV 6 juni 2017


Qrf – Melding aanwezigheid BAV 6 juni 2017


Qrf – Volmacht BAV 6 juni 2017