2018-12-12 Persbericht Familie Vanmoerkerke wenst haar strategisch belang in Qrf City Retail te verhogen


2019-01-30 Akte kapitaalsverhoging


2019-01-30 Bijzonder Verslag van de Commissaris – Art. 602 W. Venn.


2019-01-30 Bijzonder Verslag van de zaakvoerder – Art. 602 W. Venn.


2019-01-31 Persbericht Inbreng Antwerpen en Oostende