Qrf Management NV – Akte wijziging aan de statuten – doelwijziging– recht van uittreding


Qrf – Bijeenroeping BAV 7 november 2014


Century Center Parking NV – Akte met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting


Qrf – Volmacht BAV 7 november 2014


Qrf – Informatiedocument BAV 7 november 2014


Qrf – Formulier uitoefening uittredingsrecht BAV 7 november 2014


Qrf – Bijzonder verslag Statutaire Zaakvoerder BAV 7 november 2014


Qrf – Art. 559 – Verslag doelswijziging BAV 7 november 2014


Qrf – Ontwerp van statuten BAV 7 november 2014


Qrf – Persbericht BAV 7 november 2014