Qrf Management NV – Akte wijziging aan de statuten – doelwijziging– recht van uittreding


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Bijeenroeping BAV 7 november 2014


Post Date: 23 oktober 2020

Century Center Parking NV – Akte met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Volmacht BAV 7 november 2014


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Informatiedocument BAV 7 november 2014


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Formulier uitoefening uittredingsrecht BAV 7 november 2014


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Bijzonder verslag Statutaire Zaakvoerder BAV 7 november 2014


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Art. 559 – Verslag doelswijziging BAV 7 november 2014


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Ontwerp van statuten BAV 7 november 2014


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Persbericht BAV 7 november 2014


Post Date: 23 oktober 2020