Qrf – Notulen van de algemene vergadering


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Bijeenroeping AVA 21 mei 2019


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Melding aanwezigheid AVA


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Volmacht AVA (NL)


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Volmacht AVA (EN)


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de geconsolideerde jaarrekening (boekjaar 2018)


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de statutaire jaarrekening (boekjaar 2018)


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Enkelvoudige jaarrekening (boekjaar 2018)


Post Date: 23 oktober 2020