Qrf – Notulen van de algemene vergadering


Qrf – Bijeenroeping AVA 21 mei 2019


Qrf – Melding aanwezigheid AVA


Qrf – Volmacht AVA (NL)


Qrf – Volmacht AVA (EN)


Qrf – Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de geconsolideerde jaarrekening (boekjaar 2018)


Qrf – Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de statutaire jaarrekening (boekjaar 2018)


Qrf – Enkelvoudige jaarrekening (boekjaar 2018)