Qrf – Presentatie AV 21.05.2024


Qrf – Notulen AV 21.05.2024


Qrf – Volmacht formulier


Qrf – Stemformulier


Qrf – Jaarverslag 2023 (ESEF)


Qrf – Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de statutaire jaarrekening (boekjaar 2023)


Qrf – Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de geconsolideerde jaarrekening (boekjaar 2023)


Qrf – Enkelvoudige jaarrekening en jaarverslag 2023


Qrf – Oproeping AV 21 mei 2024