Qrf – Schriftelijke vragen AV


Qrf – Notulen AV


Qrf – Oproeping AVA 19 mei 2020


Qrf – Stemformulier


Qrf – Volmacht


Qrf – Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de geconsolideerde jaarrekening (boekjaar 2019)


Qrf – Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de statutaire jaarrekening (boekjaar 2019)


Qrf – Enkelvoudige jaarrekening en jaarverslag (boekjaar 2019)