Qrf – Schriftelijke vragen AV


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Notulen AV


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Oproeping AVA 19 mei 2020


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Stemformulier


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Volmacht


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de geconsolideerde jaarrekening (boekjaar 2019)


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de statutaire jaarrekening (boekjaar 2019)


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Enkelvoudige jaarrekening en jaarverslag (boekjaar 2019)


Post Date: 23 oktober 2020