Qrf – Notulen AVA 19 mei 2015


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Jaarlijks financieel verslag over het boekjaar 2014 (registratiedocument)


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Enkelvoudig verslag van de commissaris aan de algemene vergadering (boekjaar 2014)


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Jaarrekening Century Center Parking NV (boekjaar 2014)


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Enkelvoudige Jaarrekening (boekjaar 2014)


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Geconsolideerd verslag van de commissaris aan de algemene vergadering (boekjaar 2014)


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Melding aanwezigheid AVA 19 mei 2015


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Procedure AVA 19 mei 2015


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Volmacht AVA 19 mei 2015


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Bijeenroeping AVA 19 mei 2015


Post Date: 23 oktober 2020