Qrf – Notulen


Post Date: 19 mei 2021

Qrf – Stemformulier


Post Date: 16 april 2021

Qrf – Oproeping AV 18 mei 2021


Post Date: 16 april 2021

Qrf – Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de geconsolideerde jaarrekening (boekjaar 2020)


Post Date: 16 april 2021

Qrf – Volmacht formulier


Post Date: 16 april 2021

Qrf – Remuneratie beleid


Post Date: 16 april 2021

Qrf – Enkelvoudige jaarrekening en jaarverslag (boekjaar 2020)


Post Date: 16 april 2021

Qrf – Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de statutaire jaarrekening (boekjaar 2020)


Post Date: 16 april 2021