Qrf – Notulen


Qrf – Stemformulier


Qrf – Oproeping AV 18 mei 2021


Qrf – Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de geconsolideerde jaarrekening (boekjaar 2020)


Qrf – Volmacht formulier


Qrf – Remuneratie beleid


Qrf – Enkelvoudige jaarrekening en jaarverslag (boekjaar 2020)


Qrf – Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de statutaire jaarrekening (boekjaar 2020)