Qrf – Notulen AVA 17 mei 2016


Qrf – Bijeenroeping AVA 17 mei 2016


Qrf – Melding aanwezigheid AVA 17 mei 2016


Qrf – Enkelvoudige Jaarrekening (boekjaar 2015)


Qrf – Enkelvoudig verslag van de commissaris aan de algemene vergadering (boekjaar 2015)


Qrf – Volmacht AVA 17 mei 2016


Qrf – Procedure AVA 17 mei 2016


Qrf – Jaarlijks financieel verslag over het boekjaar 2015 (registratiedocument)


Qrf – Geconsolideerd verslag van de commissaris aan de algemene vergadering (boekjaar 2015)


Qrf – Jaarrekening ToMa20 NV (boekjaar 2015)