Qrf – Notulen AVA 17 mei 2016


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Bijeenroeping AVA 17 mei 2016


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Melding aanwezigheid AVA 17 mei 2016


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Enkelvoudige Jaarrekening (boekjaar 2015)


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Enkelvoudig verslag van de commissaris aan de algemene vergadering (boekjaar 2015)


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Volmacht AVA 17 mei 2016


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Procedure AVA 17 mei 2016


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Jaarlijks financieel verslag over het boekjaar 2015 (registratiedocument)


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Geconsolideerd verslag van de commissaris aan de algemene vergadering (boekjaar 2015)


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Jaarrekening ToMa20 NV (boekjaar 2015)


Post Date: 23 oktober 2020