Qrf – Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de statutaire jaarrekening (boekjaar 2021)


Post Date: 13 april 2023

Qrf – Notulen


Post Date: 18 mei 2022

Qrf – Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de geconsolideerde jaarrekening (boekjaar 2021)


Post Date: 15 april 2022

Qrf – Enkelvoudige jaarrekening en jaarverslag


Post Date: 15 april 2022

Qrf – Oproeping AV 17 mei 2022


Post Date: 15 april 2022

Qrf – Volmacht formulier


Post Date: 15 april 2022

Qrf – Stemformulier


Post Date: 15 april 2022