Qrf – Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de statutaire jaarrekening (boekjaar 2021)


Qrf – Notulen


Qrf – Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de geconsolideerde jaarrekening (boekjaar 2021)


Qrf – Enkelvoudige jaarrekening en jaarverslag


Qrf – Oproeping AV 17 mei 2022


Qrf – Volmacht formulier


Qrf – Stemformulier