Qrf – Notulen AVA 16 mei 2017


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Controleverslag van de commissaris over Prado BVBA (boekjaar 2016)


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Bijeenroeping AVA 16 mei 2017


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Controleverslag van de commissaris over Imrohem NV (boekjaar 2016)


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Procedure AVA 16 mei 2017


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Controleverslag van de commissaris over TT Center Plus NV (boekjaar 2016)


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Melding aanwezigheid AVA 16 mei 2017


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Volmacht AVA 16 mei 2017


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Enkelvoudige jaarrekening (boekjaar 2016)


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de geconsolideerde jaarrekening (boekjaar 2016)


Post Date: 23 oktober 2020