Qrf – Notulen AVA 16 mei 2017


Qrf – Controleverslag van de commissaris over Prado BVBA (boekjaar 2016)


Qrf – Bijeenroeping AVA 16 mei 2017


Qrf – Controleverslag van de commissaris over Imrohem NV (boekjaar 2016)


Qrf – Procedure AVA 16 mei 2017


Qrf – Controleverslag van de commissaris over TT Center Plus NV (boekjaar 2016)


Qrf – Melding aanwezigheid AVA 16 mei 2017


Qrf – Volmacht AVA 16 mei 2017


Qrf – Enkelvoudige jaarrekening (boekjaar 2016)


Qrf – Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de geconsolideerde jaarrekening (boekjaar 2016)