Qrf – Notulen AV 16.05.2023


Qrf – Jaarverslag 2022 (ESEF)


Qrf – Oproeping AV 16 mei 2023


Qrf – Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de statutaire jaarrekening (boekjaar 2022)


Qrf – Volmacht formulier


Qrf – Enkelvoudige jaarrekening en jaarverslag 2022


Qrf – Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de geconsolideerde jaarrekening (boekjaar 2022)


Qrf – Stemformulier