Qrf – Notulen AV 16.05.2023


Post Date: 16 mei 2023

Qrf – Jaarverslag 2022 (ESEF)


Post Date: 26 april 2023

Qrf – Oproeping AV 16 mei 2023


Post Date: 14 april 2023

Qrf – Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de statutaire jaarrekening (boekjaar 2022)


Post Date: 14 april 2023

Qrf – Volmacht formulier


Post Date: 14 april 2023

Qrf – Enkelvoudige jaarrekening en jaarverslag 2022


Post Date: 14 april 2023

Qrf – Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de geconsolideerde jaarrekening (boekjaar 2022)


Post Date: 14 april 2023

Qrf – Stemformulier


Post Date: 14 april 2023