Qrf – Notulen AVA 15 mei 2018


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de statutaire jaarrekening (boekjaar 2017)


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Bijeenroeping AVA 15 mei 2018


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Procedure AVA 15 mei 2018


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Melding aanwezigheid AVA 15 mei 2018


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Volmacht AVA 15 mei 2018


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Enkelvoudige jaarrekening (boekjaar 2017)


Post Date: 23 oktober 2020

Qrf – Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de geconsolideerde jaarrekening (boekjaar 2017)


Post Date: 23 oktober 2020