Qrf – Notulen AVA 15 mei 2018


Qrf – Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de statutaire jaarrekening (boekjaar 2017)


Qrf – Bijeenroeping AVA 15 mei 2018


Qrf – Procedure AVA 15 mei 2018


Qrf – Melding aanwezigheid AVA 15 mei 2018


Qrf – Volmacht AVA 15 mei 2018


Qrf – Enkelvoudige jaarrekening (boekjaar 2017)


Qrf – Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de geconsolideerde jaarrekening (boekjaar 2017)